OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o zajęcia dodatkowe:

 

  • Język angielski

Głównym celem nauki języka angielskiego jest zapoznanie się dziecka z obcymi słowami oraz zrozumienie ich, a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej.

  • Zajęcia logopedyczne

Kształtowanie właściwej mowy oraz usuwanie wad i zaburzeń wymowy. Wczesna terapia logopedyczna pozwala dziecku na szybką korektę wad wymowy. Przekłada się to na późniejszą, prawidłową naukę pisania i czytania

  • Rytmika

Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię.

  • Zajęcia artystyczne

Mają na celu rozwijanie zdolności manualnych dziecka poprzez kształt i barwę, kształtowanie zmysłu estetycznego dziecka oraz jego kreatywności i pomysłowości.

  • Zajęcia przyrodnicze

Kształtują i rozwijają w dzieciach umiejętności dostrzegania piękna przyrody.

  • Zajęcia kulinarne

 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie dziecięcych talentów oraz zainteresowanie ich gotowaniem, a także poznanie zasad higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym.

  • Katecheza

 

 


WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE !!!